Handicap - Bewertung für Saison 2019 Bewertung für Handicap   Bester Schnitt (+1)-> 206
Name Vorname AK Neue Mitglieder oder VJ oder Di-Liga oder DBU Rangliste 2018
Bowling-Bayern
Vereinsmeisterschaft 2018 Clubmeisterschaft 2018 HDC
Schnitt
HDC
2015
HDC Grenze
  Pins Spiele Schnitt Pins Spiele Schnitt Pins Spiele Schnitt Pins Spiele Schnitt 50
Bick Dirk Sen A       4534 28 161,93       2127 12 177,25 166,53 30 29,81
Bick  Julian Jun       5260 30 175,33             175,33 23 23,20
Bohnen Frank Sen B        1668 12 139,00             139,00 50 50,45
Bohnen Tim Jun       2297 15 153,13       3037 20 151,85 152,40 40 40,40
Burghard Claudia Sen A       133 1 133,00 1686 10 168,60       165,36 31 30,68
Burghardt Mario Männer        6496 34 191,06 2286 12 190,50       190,91 12 11,52
Diebel Thomas Männer        7224 41 176,20 5463 30 182,10 3863 20 193,15 181,87 18 18,30
Egger Michael Männer       6193 36 172,03 8826 47 187,79 3666 20 183,30 181,41 19 18,65
Eicheldinger Markus Jun 180 1 180,00                   180,00 20 19,70
Gehrmann Jürgen Sen A       2711 17 159,47 1318 8 164,75 3388 20 169,40 164,82 31 31,09
Gehrmann Katja Sen A       1512 11 137,45             137,45 50 51,61
Gehrmann Leoni Jun 150 1 150,00                   150,00 42 42,20
Greger Michael Sen A 170 1 170,00                   170,00 27 27,20
Hannemann Ingo Sen C        2836 17 166,82 6357 38 167,29 3383 20 169,15 167,68 29 28,94
Hannemann Lu Sen C        1443 12 120,25 4763 37 128,73 1830 12 152,50 131,74 50 55,90
Hannemann Roland Sen A       5858 30 195,27 3995 18 221,94       205,27 1 0,75
Härpfer Klaus Männer  170 1 170,00                   170,00 27 27,20
Hesse Ronny Männer        6059 30 201,97             201,97 3 3,23
Huber  Hans Sen A       7748 42 184,48       3444 20 172,20 180,52 19 19,32
Jais Florian Männer             465 4 116,25       116,25 50 67,52
Jencz Mario Männer       2015 13 155,00             155,00 38 38,45
Jencz Stefanie Frauen       5668 33 171,76             171,76 26 25,88
Knöferle Dana Jun       2095 13 161,15 1295 8 161,88       161,43 34 33,63
Knöferle  Beatrice Frauen    1                     0,00 50  
Knöferle  Simon Sen B        4343 26 167,04 6535 37 176,62       172,67 25 25,20
Korb Alexandra Sen A       737 5 147,40 2414 16 150,88       150,05 42 42,17
Krebs Olaf Sen A       5977 30 199,23 2670 14 190,71       196,52 7 7,31
Krois  Franz Sen B        6072 35 173,49 7169 40 179,23       176,55 22 22,29
Lang Jakob Männer        4746 28 169,50 4595 26 176,73       172,98 25 24,97
Lang Jasmin Frauen   1                     0,00 50  
Langegger  Robert Sen A       2092 12 174,33             174,33 24 23,95
Laveuve  Ortwin Sen C    1                     0,00 50  
Linke Stefanie Frauen       4392 27 162,67 1656 9 184,00       168,00 29 28,70
Maierstein Wolfgang Sen A   1                     0,00 50  
Mathe  Thomas Männer       5779 32 180,59 5619 30 187,30       183,84 17 16,82
Mutz Anton Männer       3689 19 194,16 1713 9 190,33       192,93 10 10,01
Poppe  Andreas Sen A       3168 19 166,74             166,74 30 29,65
Poppe  Diane Frauen    1                     0,00 50  
Poppe  Tobias Jun       2962 17 174,24             174,24 24 24,03
Schmid Ernst Sen B    1                     0,00 50  
Schmölter Michael Männer             5581 33 169,12       169,12 28 27,86
Schwinn Robert Männer    1                     0,00 50  
Siegel Marcel Männer       1341 7 191,57             191,57 11 11,02
Stolze Gabi Sen B        4288 26 164,92 1651 10 165,10       164,97 31 30,97
Thomas Horst Sen A        7974 44 181,23 9325 49 190,31       186,01 15 15,20
Wilken Thomas Sen A       6463 35 184,66             184,66 16 16,21
Wittmann Fritz Sen C        751 4 187,75 4809 28 171,75       173,75 24 24,39
Wollatz Rene Männer       5925 32 185,16             185,16 16 15,84
Zorn Andreas Männer        653 4 163,25             163,25 32 32,27
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50  
        1                     0,00 50