V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t  ---  2 0 2 0 ---  D o p p e l
  Datum 1 2 3 4 Erg. Summe h.Spiel h.Serie Schnitt Team Ø Gesamt
Faltermeier, Robert 12. Mrz. 225 188 208 178 799 1468 225 799 183,50 170,44 2727
8. Okt. 171 145 193 160 669            
Mathe, Thomas 12. Mrz. 143 124 134 164 565 1259 199 694 157,38    
8. Okt. 199 167 168 160 694            
Hannemann, Roland 16. Sep. 219 208 220 257 904 1761 257 904 220,13 207,25 3316
16. Sep. 223 255 151 228 857            
Mutz, Anton 16. Sep. 175 194 151 213 733 1555 235 822 194,38    
16. Sep. 212 182 235 193 822            
Krois, Franz 17. Sep. 204 148 138 146 636 1293 204 657 161,63 167,44 2679
24. Sep. 168 146 191 152 657            
Thomas, Horst 16. Sep. 169 191 168 134 662 1386 191 724 173,25    
24. Sep. 188 190 166 180 724            
            0 0 0 0     0
            0 0 0 0      
            0 0 0 0     0
            0 0 0 0      
            0 0 0 0     0
            0 0 0 0      
            0 0 0 0     0
            0 0 0 0      
            0 0 0 0     0
            0 0 0 0      
R a n g l i s t e       VM-Doppel  2020
Rang Team Spiele Pins Schnitt Schnitt
Spieler.1
Schnitt
Spieler 2
1 Hannemann, Roland     & Mutz, Anton     16 3.316 207,25 220,13 194,38
2 Faltermeier, Robert     & Mathe, Thomas   16 2.727 170,44 183,50 157,38
3 Krois, Franz     & Thomas, Horst   16 2.679 167,44 161,63 173,25
4 0     & 0       0 0      
5 0     & 0       0 0      
6 0     & 0       0 0      
7 0     & 0       0 0      
8 0     & 0       0 0      
9 0     & 0       0 0      
10 0     & 0       0 0      
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert